Om mig

Jag har arbetat med barn i förskoleåldern i drygt tjugo år både som anställd pedagog, dagbarnvårdare och drivit egen förskola. Det är en ynnest att fått vara en av de vuxna som fått följa med i barnens utveckling.

- Lyssna till barnen, de har ju så mycket viktigt att säga.

I förskolans värld har jag också mött en mängd föräldrar. Några osäkra och i behov av stöd. Jag har fått en mängd frågor om allt från vilka vantar som är bra när det både är blött och kallt till vad man skall göra när ens barn bits. Jag vill gärna hjälpa föräldrar förstå att det barn behöver är "tillräckligt bra föräldrar" inga övermänniskor.

Eftersom de flesta barn i Sverige vistas i förskolan många timmar i veckan är de pedagoger som arbetar där väldigt betydelsefulla för barns välmående och utveckling. Pedagoger som är samspelta, kreativa och målinriktade kan göra storverk. Att få vara del av ett sådan arbeteslag, eller handleda pedagoggruper är som att få vattna på frön som sprirar av växtkraft.

- Efter en arbetsdag på förskolan har jag fått mer än vad jag har gett.